IGFProjekt badawczy

Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski
Okres realizacji:
4 maja 2009 - 30 października 2010
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu

Współwykonawcy:
Aleksandra Kardaś

Projekt promotorski Aleksandry Kardaś.


Cofnij