IGFRozprawa Doktorska

Metoda szacowania strumienia ciepła jawnego w miastach na podstawie danych satelitarnych i obserwacji naziemnych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Lech Gawuć

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

2017


Cofnij