IGFRozprawa Doktorska

Teledetekcyjne badanie optycznych własności aerosoli atmosferycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Michał Posyniak

Szymon P. Malinowski, współpromotor: Tadeusz Stacewicz IFD UW

Wydział Fizyki UW

2013


Cofnij