IGFPraca magisterska

Problem warunków początkowych w mezoskalowym modelu przepływów atmosferycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jakub Krawczyk

Szymon P. Malinowski oraz Bogumił Jakubiak (ICM)

Wydział Fizyki UW

2006


Cofnij