IGFProjekt badawczy

Badania oddziaływań miedzy atmosfera a oceanem oraz parametryzacji chmur na potrzeby rozwoju globalnych modeli mezoskalowych w NRL Monterey

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
10 lutego 2010 - 11 lutego 2014
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
prof. dr hab. Krzysztof Haman Wykonawca
mgr Marta Kopeć Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca

Wsparcie projektu pt. "Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey"


Cofnij