IGFPraca magisterska

Rozkład przestrzenny kropel chmurowych w małych skalach

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Karpińska

Jakub Zakrzewski (UJ) i Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

2013


Cofnij