IGFPraca magisterska

Laboratoryjne badanie ruchu kropel chmurowych techniką Particle Image Velocimetry (PIV)

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Górska

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2012


Cofnij