IGFPraca licencjacka

Zachowanie ultraszybkiego termometru UFT-2 przy różnych prędkościach przepływu powietrza

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Bartosz Cybulski

Szymon Malinowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2023

Celem pracy było zbadanie wpływu różnych prędkości przepływu powietrza na pomiary termometrem UFT-2. Przeprowadzono w tym celu szereg eksperymentów w tunelu aerodynamicznym umieszczając termometr UFT w strumieniu powietrza jednorodnego oraz powietrza z dodatkową ciepłą strugą. Podczas analizy wyników zauważono wzrost fluktuacji temperatury wraz z prędkością przepływu w powietrzu jednorodnym. Umieszczenie osłonki przy czujniku termometru spowodowało dodatkowe zawirowania w przepływie, przez co widoczny był wzrost drobnoskalowych fluktuacji temperatury. Obecność strugi powietrza o wyższej temperaturze objawiła się odwrotną zależnością tzn. spadkiem fluktuacji temperatury wraz ze wzrostem prędkości przepływu, co jest najprawdopodobniej efektem mieszania turbulencyjnego narastającego ze wzrostem prędkości przepływu. Największe różnice były widoczne we fluktuacjach o niewielkich częstotliwościach. Znaleziono również kilka częstotliwości, dla
których wyniki sugerowały szczególnie wysokie fluktuacje. Część z nich okazała się artefaktem - wynikiem sprzężeń elektromagnetycznych, natomiast źródła części peak’ów nie udało się jednoznacznie zdiagnozować.


Cofnij