IGFPraca magisterska

Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zjawiska klimatyczne Polski i Europy Środkowej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Cwalina

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2001


Cofnij