IGFPraca magisterska

Badanie fraktalnych własności obrazów z komory chmurowej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Banat

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

1997


Cofnij