IGFPraca magisterska

Zastosowanie metody deformacyjnej analizy błędu do numerycznych modeli prognoz pogody na przykładzie wyników modelu UMPL

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksander Nowiński

Marek Niezgódka (ICM) i Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2006


Cofnij