IGFPraca licencjacka

Symulacje numeryczne smug kominowych modelem jednowymiarowym

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Nikodem Dobrzański

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2005


Cofnij