IGFPraca licencjacka

Wpływ chmur na klimat Ziemi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Bartosiak

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2006

Praca jest analizą wpływu chmur na klimat Ziemi. W pierwszej części dokonano klasyfikacji chmur ze względu na rodzaje, budowę fizyczną, oraz piętra ich występowania. Przybliżono również mechanizmy powstawania chmur i opadów. W drugiej omówiono problem promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej i czynniki osłabiające to promieniowanie z uwzględnieniem wpływu chmur na bilans promieniowania. W końcowej części pracy podjęto próbę wyjaśnienia wpływu chmur na klimat. Wszelkie dyskusje dotyczą skali globalnej analizowanych problemów.


Cofnij