IGFRozprawa Doktorska

Analiza wpływu turbulencji na strukturę pola elektrycznego w granicznej warstwie atmosfery

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marek Kubicki

Instytut Geofizyki PAN

2011


Cofnij