IGFRozprawa Doktorska

Turbulence properties in coupled and decoupled stratocumulus-topped marine boundary layers

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Powiązane dokumenty:

Jakub L. Nowak

Szymon P. Malinowski

Uniwersytet Warszawski, Wydzial Fizyki

2022

https://www.researchgate.net/publication/362291720_Turbulence_properties_in_coupled_and_decoupled_stratocumulus-topped_marine_boundary_layers?channel=doi&linkId=62e1633a9d410c5ff3693c2f&showFulltext=t


Cofnij