IGFPraca magisterska

Parametryzacja turbulencji podskalowej w modelu numerycznym EULAG

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Sikora

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

2000


Cofnij