IGFRozprawa Doktorska

Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Andrzej Wyszogrodzki

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2001


Cofnij