IGFPraca magisterska

Szybki model transferu promieniowania w atmosferze

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Witek

Szymon P. Malinowski i Piotr Flatau (Scripps/NRL)

Wydział Fizyki UW

2003


Cofnij