IGFRozprawa Doktorska

Laboratoryjne badanie mieszania turbulencyjnego w chmurach

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Banat

dr hab. Szymon Malinowski

Wydział Fizyki UW

2001


Cofnij