IGFPraca licencjacka

Rozwój technik rakietowych od starożytności do teraźniejszości ze szczególnym uwzględnieniem rakiet meteorologicznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Adam Staśkiewicz

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2007


Cofnij