IGFProjekt badawczy

Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek

Główny wykonawca:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
5 maja 2006 - 4 maja 2008
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Główny wykonawca

Współwykonawcy:
prof. Roman Żelazny - kierownik projektu
dr Aleksandra Kardaś - wykonawca
prof. Tadeusz Stacewicz - wykonawca
-

Cofnij