IGFRozprawy habilitacyjne

Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paweł Licznar

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

2010


Cofnij