IGFProjekt badawczy

Fizyka wierzchołkowej części chmur Stratocumulus

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
1 czerwca 2008 - 31 grudnia 2009

Wsparcie MNiSW do projektu pt. Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top


Cofnij