IGFRozprawa Doktorska

Termiczna struktura atmosfery Marsa na podstawie wybranych pomiarów spektrofotometrem PFS podczas misji Mars Express

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paulina Wolkenberg

Centrum Badań Kosmicznych PAN

2007


Cofnij