IGFPraca magisterska

Badanie własności optycznych aerosoli atmosferycznych metodami teledetekcyjnymi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Kardaś

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki UW

2005


Cofnij