IGFPraca magisterska

Lidar mikroimpulsowy: budowa, działanie i analiza wyników pomiarów

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Miernecki

dr Krzysztof Markowicz, prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

Wydział Fizyki

2010

Przedmiotem pracy było przedstawienie konstrukcji lidaru mikroimpulsowego (MPL) pracującego na trzech długościach fali: 1064 nm, 532 nm, 355 nm. Zaprezentowano nadajnik optyczny, odbiornik oraz dwa system akwizycji danych, oparte na bramkującym liczniku fotonów „Stanford SR400” oraz multiscalerze firmy ARCO. Praca zawiera porównanie obu systemów. W części prezentującej wyniki pomiarów, przedstawiono dane z dwóch dni kampanii pomiarowej COST 2009 (27,29.09.2009). W celu polepszenia stosunku sygnału do szumu w zebranych danych, zastosowano oryginalną metodę wygładzania sygnału poprzez uśrednianie przestrzenne ze zmiennym otoczeniem. Następnie za pomocą metody Kletta oraz Kletta-Fernalda odzyskiwano pionowe profile ekstynkcji aerozolowej. Poprzez porównanie obu scałkowanych profili z całkowitą grubością optyczną wykazano wyższość metody Kletta-Fernalda.


Cofnij