IGFProjekt badawczy

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych ATMO-ACCESS

Koordynator projektu na UW:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Commission, HORIZON 2020
Okres realizacji:
1 kwietnia 2021 - 1 kwietnia 2025
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
mgr Łucja Janicka Główny wykonawca
dr Dominika Szczepanik Główny wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Współwykonawca
dr hab. Krzysztof Markowicz Współwykonawca
dr Christiana Olusegun Wykonawca

Projekt "Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych" (ATMO-ACCESS) finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020 i koordynowany przez Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) we Francji. Łączy siły rozproszonych infrastruktur badawczych (IB), głównie ACTRIS (w tym EUROCHAMP) i INGOS/ICOS oraz ekspertyzy innych infrastruktur (w tym IAGOS). ATMO-ACCESS jest projektem pilotażowym, który ma na celu zdefiniowanie sposobów zapewniania trwałego dostępu do istniejących i przyszłych infrastruktur badawczych w dziedzinie badań atmosferycznych. Dostęp fizyczny, zdalny oraz wirtualny do rozproszonych infrastruktur badawczych ma być docelowo przyznawany w przyszłych programach UE w ramach Horyzontu-Europa. Punktem wyjścia w ATMO-ACCESS jest praca poczyniona nad dostępem do infrastruktur badawczych w ramach ENVRI-PLUS i ACTRIS PPP. Nie jest to klasyczny projekt INFRAIA, ale pilotaż przygotowujący do przyszłych zgłoszeń.

UWAGA: W ramach ATMO-ACCESS oferujemy trans-national-access (TNA), czyli fizyczny i zdalny dostęp do infrastruktur badawczych w trzech laboratoriach: Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab), Laboratorium Transferu Radiacyjnego (RT-Lab) i Laboratorium Mechaniki Płynów (FD-Lab).

Dostęp fizyczny (physical TNA access) koordynuje Łucja Janicka.

Dostęp zdalny (remote TNA access) koordynuje Dominika Szczepanik.


Cofnij