IGFPraca magisterska

Statystyczna prognoza stężeń ozonu w dolnej troposferze

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Karolina Jagodnicka

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska UW

2004


Cofnij