IGFRozprawa Doktorska

Zastosowanie liniowych modeli hydrodynamicznych do modelowania przepływów mezoskalowych w złożonych warunkach terenowych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Michałowska-Knap

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

2012


Cofnij