IGFPraca magisterska

Prosta automatyczna stacja meteorologiczna w szkole - pomiar zmienności ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Karolina Jagodnicka

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2005


Cofnij