IGFPraca licencjacka

Turbulencja w górnej warstwie stratocumulusa – analiza danych pomiarowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Nurowska

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2012


Cofnij