IGFRozprawa Doktorska

Studium modelowe transportu i przemian ozonu i jego prekursorów w strefie frontu chłodnego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Małgorzata Zdunek

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

2004


Cofnij