IGFProjekt badawczy

POST - Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top

Instytucja finansująca:
National Science Foundation
Okres realizacji:
1 stycznia 2008 - 28 lutego 2009

Badanie procesów fizycznych w górnej części chmur Stratocumulus.
Chmury Stratocumulus pokrywają znaczne połacie Ziemi, szczególnie nad oceanami i przez to odgrywają ważną rolę w procesach klimatycznych. Na ogół temperatura wierzchołkowej warstwy Stratocumulusa nie różni się znacznie od temperatury powierzchni morza pod nią. Fakt, że odbijają światło słoneczne powoduje, że mniej energii dociera do powierzchni oceanu.
Zdolność do odbijania promieniowania słonecznego przez chmury Stratocumulus zależy od rozmiarów i koncentracji kropelek wody w wierzchołkowej części chmury, a czas życia, procesy opadowe, struktura, zależą w dużej mierze od procesów fizycznych na górnej granicy tych chmur.
W ramach obecnego eksperymentu będziemy szczegółowo badać te procesy, wykorzystując do tego całą gamę przyrządów, które udało nam się zgromadzić na pokładzie.


Cofnij