IGFPraca licencjacka

Sztuczne chmury nad obiektami przemysłowymi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Irena Ślubowska

prof. dr hab. Krzysztof Haman

Wydział Fizyki

2006

W pracy omówiono podstawowe własności smug kominowych z obiektów przemysłowych oraz przeprowadzono porównanie zaobserwowanej smugi nad Elektrociepłownią Żerań z jej symulacją uzyskaną przy pomocy jednowymiarowego modelu "SMUGAUW".


Cofnij