IGF


Krzysztof Markowicz
 
prof. dr hab. Krzysztof Markowicz
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.47
+48 22 55 32 047
kmark@igf.fuw.edu.pl
http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/stacja/
Tematyka badawcza
 • Bezpośredni wpływ aerozolu na klimat
 • Transfer promieniowania krótko- długofalowego w atmosferze
 • Eksperymentalne badania własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego
 • Metody odwrotne w teledetekcji aerozolu 

Wykształcenie

 • Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, 2024
 • Habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
  Tytuł rozprawy: Własności optyczne i wymuszanie radiacyjne cząstek niesferycznych
 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki atmosfery, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
  Tytuł pracy: Wpływ aerozolu na zmiany transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze – badania eksperymentalne.
  Promotor: prof. Krzysztof Haman
 • Magister fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1999
  Tytuł pracy: Wpływ ruchów wirowych na ewolucje widma kropel w chmurach
  Promotor: Konrad Bajer

Zatrudnienie

 • od 2015: profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Geofizyki Wydzialu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2004-2015: adiunkt w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1999-2003: doktorant w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

 • 1999-2001: Scripps Instytut Oceanologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego,  staże naukowe w sumie 5 miesięcy
 • 2002: Scripps Instytut Oceanologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego,  pobyt w ramach stypendium Fulbigtha, 9 miesięcy,
 • 2003: Naval Research Laboratory, Monterey USA, staż naukowy, 3 miesiące
 • 2007/2008: Wydział Meteorologii, Uniwersytet w Reading, Wielka Brytania, staż naukowy, 4 miesiące

Pełnione funkcje

 • 2012 - 2021 kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery
 • od 2002 członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki WF UW
 • w kadencji 2016 - 2020 członek Rady Wydziału Fizyki UW

Popularyzacja nauki

 
 • prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach Festiwalu Nauki
 • przygotowanie i prowadzenie pikników naukowych i imprez masowych 
 • autorstwo scenariuszy lekcyjnych dla gimnazjum z zakresu meteorologii
 • wielokrotne spotkania i wykłady w szkołach
 • prowadzenie warsztatów dla młodzieży z Krajowego Funduszu na Rzesz Dzieci
 • szkolenia nauczycieli z zakresu badań atmosfery w programie GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)
 • prowadzenie zajęć terenowych w ramach projektu GLOBE
 • publikacje w czasopismach Fizyka w Szkole oraz Delta
 • udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych
 • udział w cyklu programów telewizyjnych ABC klimatu, oraz w różnych audycjach radiowych i telewizyjnych o charakterze popularyzatorskim

Udział w eksperymentach

 • 2016 organizacja kampanii pomiarowej w Arktyce w ramach projektu iAREA, Ny-Alesund, Svalbard
 • 2015 udział w eksperymencie CAPE2015, Floryda, USA
 • 2015 organizacja i udział w kampanii pomiarowej w Arktyce w ramach projektu iAREA, Ny-Alesund, Svalbard
 • 2015 oragnizacja kampanii pomiarowej w stacji SolarAOT, Strzyżów, Polska
 • 2014 organizacja kampanii pomiarowej w Arktyce w ramach projektu iAREA, Ny-Alesund, Longyearbyen, Svalbard
 • 2012 współorganizacja kampanii pomiarowej HyMountEcos, Karpacz, Polska
 • 2011, 2012 Kampania COAST, Sopot, Polska
 • 2010 Wymuszanie radiacyjne nad Polską (WRNP), Strzyżów, Polska
 • 2007 Maritime Aerosol, Clouds and Radiation Observations in Norway (MACRON), Andenes, Norwegia
 • 2005 Saharan Dust Over Warsaw (SAWA), Warszawa, Polska
 • 2 004 United Arab Emirates Unified Aerosol Experiment (UAE2), Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 2003 BALTEX Bridge Campaign (BBC2), Holandia
 • 2001 Mediteranean Intensive Oxidant Study (MINOS), Kreta, Grecja
 • 2001 Aerosol Characterization Experiment (ACE)-Asia cruise, R/V Ronald H. Brown
 • 1999 Indian Ocean Experiment (INDOEX)

 

Organizowane szkoł i konferencji

 • 2013 Organizacja I konferencji sieci naukowej Poland-AOD w Warszawie pt. "Rola aerozolu w procesach klimatycznych"
 • 2015 Organizacja II konferencji sieci naukowej Poland-AOD w Sopocie pt. "Rola aerozolu w procesach klimatycznych"
 • 2016 Organizacja warsztatów badawczych na Jaworzynie Krynickiej pt: Wpływ smogu na warunki termodynamiczne w rejonie górskim"
 • 2017 Organizacja III konferencji sieci naukowej Poland-AOD w Warszawie pt. "Rola aerozolu w procesach klimatycznych"
 • 2017 Organizacja szkoły letniej w Warszawie pt: "Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu oraz jakości powietrza"

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady: 

 • Procesy radiacyjne w atmosferze
 • Metody teledetekcyjne w atmosferze
 • Analiza danych meteorologicznych
 • Fizyka procesów klimatycznych
 • Fizyka pogody i klimatu
 • Fizyczne podstawy teledetekcji

Ćwiczenia:

 • Środowisko obliczeniowe MATLAB I i MATLAB II
 • Pracowania geofizyczna I i II
 • Pracowania fizyczna II

Działalność redakcyjna

 • od 2012 edytor w Acta Geophysica

Członkostwo w komitetach i organizacjach

od 2012 członek Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Stypendia

 • 2005, 2006: stypendium naukowe Rektora UW
 • 2004, 2005: stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2001: 9-cio miesięczne stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright’a (Junior Grant w Instytucie Oceanografii Scripps Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego).
 • 1997: stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 

 

Nagrody

 • 2012: nagroda Rektora III stopnia
 • 2003: wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ aerozolu na zmiany transferu promieniowania krótko- oraz długofalowego w atmosferze-badania eksperymentalne”.
 • 1999: nagroda im. Bardadin-Otwinowska za pracę magisterską
 • 1992 i 1993: nagrody Polskiej Akademii Nauk w konkursie prac naukowych dla młodych fizyków 

Współpraca naukowa

2011: Założyciel aerozolowej sieci badawczej Poland-AOD 

Inne

od 2002 budowa i prowadzenie prywatnej stacji badawczej SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu

Działalność w towarzystwach naukowych

od 2017 członek zarządu Fundacji ProPhysica 

 • Lelieveld, J., H. Berresheim, S. Borrmann, P.J. Crutzen, F.J. Dentener,H. Fischer, J. Feichter, P.J. Flatau, J. Heland, R. Holzinger, R. Korrmann,M.G. Lawrence, Z. Levin, K. Markowicz, N. Mihalopoulos, A. Minikin,V. Ramanathan, M. de Reus, G.J. Roelofs, H.A. Scheeren, J. Sciare,H. Schlager, M. Schultz, P. Siegmund, B. Steil, E.G. Stephanou, P. Stier,M. Traub, C. Warneke, J. Williams, H. Ziereis, 2002, Global air pollution crossroads over the Mediterranean, Science, vol. 298 (5594), 794-799

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

Usługa badawczo-rozwojowa

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Rozprawy habilitacyjne

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie

Doktorska

Magisterska

Licencjacka