IGFProjekt badawczo-rozwojowy

ACTRIS - Polska: Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych

Koordynator projektu na UW:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
Okres realizacji:
30 września 2020 - 30 września 2023
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
dr inż. Wojciech Kumala Kierownik zadania
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik zadania

POIR 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

Lider projektu: Uniwersytet Wrocławski, koordynator: dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

Koordynator na UW: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.

W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski (lider), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dofinansowanie łączne: 11 616 598,24 PLN.

ACTRIS-PL IB powstał w celu dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery, zarówno pochodzących ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. ACTRIS-PL IB to odpowiedź na realnie istniejące zapotrzebowanie, gdyż procesy zachodzące w atmosferze odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zagrożeń społecznych i środowiskowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: jakość powietrza, zdrowie społeczeństwa, zmiany klimatu i produktywność ekosystemów. Stanowią one jednocześnie wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć, wprowadzając zasady Europejskiego Zielonego Ładu.


Cofnij