IGFTemat pracy dyplomowej

Opracowanie metodologii wyznaczania własności optycznych aerozoli na podstawie hiperspektralnego przyrządu APEX – kampania pomiarowa HyMountEcos

Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Rodzaj pracy: Doktorska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2016/2017

Tematem pracy jest opracowanie danych zebranych podczas kampanii pomiarowej HyMountEcos (Hyperspectral Remote Sensing for Mountain Ecosystems) w czerwcu i lipcu 2012 pochodzących z detektora samolotowego APEX oraz pomiarów naziemnych w rejonie Karkonoszy. Głównym celem będzie stworzenie algorytmów służących do wyznaczania własności optycznych aerozoli w ternie górskim. Temat realizowany będzie we współpracy z Katedrą Geoinformatyki i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.


Cofnij