IGF



Praca licencjacka

Obserwacje i modelowanie wpływu aerozolu na spektralne własności albedo śniegu.

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Czyżewska

Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki UW

2017


Cofnij