IGFPraca licencjacka

Analiza jakości danych radarowych sieci POLRAD

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Łukasz Wojtas

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2011

Niniejsza praca dotyczy analizy danych radarowych pochodzących z sieci POLRAD pod kątem ich jakości. Porównano dane z dwóch sąsiadujących ze sobą radarów w miejscach, w których ich zasięgi się pokrywały. Podczas analizy danych starano sie wyeliminować wpływ wszystkich naturalnych (wynikających z fizyki pomiaru radarowego oraz konstrukcji urządzenia) czynników wpływających na różnice w wynikach pomiędzy sąsiednimi radarami, tak aby na podstawie rozbieżności można było wykryć awarię jednego z nich.


Cofnij