IGFPraca licencjacka

Własności mikrofizyczne i optyczne mgieł radiacyjnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Makulska

Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2022

Tematem pracy są mgły radiacyjne występujące w kotlinach karpackich. Zaproponowano prosty algorytm wykrywający obecność mgły na podstawie danych z optycznego licznika cząstek OPC-N3. Opracowano wyniki badań wykonanych w Stacji Badawczej Transferu Radiacyjnego w Strzyżowie. Wykonano analizę statystyczną występowania mgieł radiacyjnych w badanym obszarze, w szczególności statystyki miesięczne wybranych parametrów fizycznych. Oddziaływania pomiędzy aerozolem atmosferycznym a kroplami mgły nie są w pełni poznane. Zbadano zależności między występowaniem aerozolu a własnościami mikrofizycznymi mgły oraz między inwersją temperatury a własnościami mikrofizycznymi mgły. Dla badanych parametrów znaleziono nieznaczne, ale istotne statystycznie korelacje, które jednak nie określają jednoznacznie relacji pomiędzy aerozolem a własnościami mikrofizycznymi mgły. Zbadano wpływ występowania mgły na cząstki aerozolu atmosferycznego. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym obszarze występowało usuwanie z powietrza cząstek aerozolu przez krople mgły.


Cofnij