IGFRozprawa Doktorska

Modelowanie wpływu emisji z transportu lotniczego na procesy dynamiczne w górnej troposferze i dolnej stratosferze

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Małgorzata Kossakowska

Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

2018


Cofnij