IGFProjekt badawczy

Wpływ systemu transportu na zmiany klimatu

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Krzysztof Markowicz
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
11 października 2006 - 11 października 2008
-

Cofnij