IGFProjekt badawczy

Wpływ systemu transportu na zmiany klimatu

Kierownik projektu:
dr hab. Krzysztof Markowicz
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
11 października 2006 - 11 października 2008
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik projektu

-

Cofnij