IGFRozprawa Doktorska

Stężenia powierzchniowe jako wskaźnik ekspozycji człowieka na submikronowe cząstki pyłów zawieszonych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dorota Maria Bełkowska-Wołoczko

Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

2018


Cofnij