IGFPraca licencjacka

Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland AOD.

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Szczepanik

Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki UW

2014


Cofnij