IGFPraca magisterska

Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi.

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Szczepanik

Krzysztof M. Markowicz

Wydział Fizyki UW

2015


Cofnij