IGFTemat pracy dyplomowej

Ocena stanu jakości powietrza na podstawie obrazów z kamer przemysłowych

Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz

Rodzaj pracy: Licencjacka

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2017/2019

Celem pracy jest opracowanie algorytmów do szacowania stopnia zanieczyszczenia powietrza na podstawie obrazów z kamer zainstalowanych w Laboratorium Transferu Radiacyjnego na dachu budynku WF. Jeden z algorytmów opracowany będzie dla warunków w ciągu dnia, a drugi dla nocy. Metody opierać się będą na szacowaniu widzialności poziomej w oparciu o kontrast obiektów zlokalizowanych blisko horyzontu oraz na podstawie barwy nieboskłonu dla warunków bezchmurnych.  


Cofnij