IGFEksperyment

Kampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie (2018)

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
1 kwietnia 2018 - 31 października 2018
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
mgr Patryk Poczta Kierownik zadania
dr Olga Zawadzka-Mańko Kierownik zadania
Michał Chiliński Uczestnik
prof. dr hab. Krzysztof Markowicz Uczestnik
dr Pablo Ortiz Amezcua Uczestnik
dr Dongxiang Wang Uczestnik

Głównym celem Kampanii Pomiarowej POLIMOS (European Space Agency) na stacji PolWET w Rzecinie (UPP) było przeprowadzenie unikatowych pasywnych i aktywnych zdalnych obserwacji (Raman lidar, cloud radar, fotometr) oraz dedykowanych pomiarów in-situ (wymiana masy i energii metodą kowariancji wirów) i pomiarów meteorologicznych, co pozwoliło na ocenę produktywności ekosystemów torfowiskowych i ich zależności od obecności chmur i aerozoli w atmosferze.

Kampania pomiarowa była prowadzona od kwietnia do września 2018r. Kierownikiem projektu była Iwona Stachlewska, kierownikiem zadania Patryk Poczta a uczestnikami Dongxiang Wang, Krzysztof Markowicz, Michał Chiliński i Pablo Ortiz Amezcua.


Cofnij