IGFProjekt badawczy

Wpływ aerozoli absorbujących na wymuszania radiacyjne w europejskiej części Arktyki (iAREA)

Kierownik projektu:
dr hab. Krzysztof Markowicz
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji:
16 sierpnia 2013 - 15 grudnia 2016
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik projektu
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik zadania
Michał Chiliński Wykonawca
mgr Justyna Lisok Wykonawca
dr Jesper G. Pedersen Wykonawca
dr Olga Zawadzka-Mańko Wykonawca

 

PNW

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Projekt iAREA łączy ze sobą badania teoretyczne oraz eksperymentalne nad wpływem aerozoli absorbujących (głównie sadzy emitowanej ze źródeł naturalny i antropogenicznych, pyłu mineralnego oraz wulkanicznego) na systemie klimatycznym w rejonie Arktyki. Według ostatniego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu raportu oraz szeregu innych prac naukowych cząstki, które silnie absorbują promieniowanie słoneczne ogrywają istotne znaczenie w ziemskim systemie klimatycznym gdyż przyczyniają się znacząco do globalnego ocieplenia. Cząstki te pochłaniając promieniowanie słoneczne, zatrzymują i kumulują energie w atmosferze wzmacniając tym samym stale rosnący efekt cieplarniany. Głównym celem projektu iAREA jest określenie wpływu profilu pionowego aerozoli absorbujących na bilans energii w wysokich szerokościach geograficznych półkuli północnej. Będzie to możliwe poprzez prowadzenie badań polowych na Spitzbergenie z użyciem nowoczesnych systemów pomiarowych wykonujących pomiary punktowe oraz obserwacje teledetekcyjne, stworzenie nowych algorytmów przetwarzania danych w celu wyznaczania profili pionowych własności optycznych aerozoli oraz przeprowadzenie symulacji komputerowych z użyciem modeli transportu zanieczyszczeń i transferu promieniowania w atmosferze.

Cele projektu:

(i) poprawa wiedzy na temat bezpośredniego wymuszania radiacyjnego aerozolu w Arktyce poprzez wyznaczenie nowych wartości i redukcję niepewności,

(ii) wyznaczenie niepewności wmuszania radiacyjnego i identyfikacja najważniejszych wielkości wpływających na te błędy,

(iii) oszacowanie wpływu profili pionowych aerozolu absorbującego i wilgotności względnej na wymuszanie radiacyjne oraz wyznaczenie wpływu uproszczeń w parametryzacjach profili pionowych na wymuszanie radiacyjne,

(iv) opracowanie metody do wyznaczania profilu pionowego albedo pojedynczego rozpraszania,

(v) wyznaczanie pniowej struktury optycznej smogu arktycznego

(vi) poprawa wiedzy na temat wpływu emisji ze statków na własności optyczne aerozolu w rejonach Arktyki i oszacowanie ich wkładu do własności optycznych atmosfery,

(vii) walidacja modelu meteorologiczno-chemicznego GEM-AQ w rejonie Arktyki.

 


Cofnij