IGFPublikacja

Własności optyczne i radiacyjne aerozolu nad południowo-wschodnią Polską emitowanego podczas pożarów biomasy w Kalifornii we wrześniu 2020 roku

Markowicz K.M., Makuch P., Markowicz J.

Przegląd Geofizyczny

LXVI (3-4), 2021, 209-225, 10.32045/PG-2021-025

Pożary biomasy (lasów, trawy, torfowisk) występują na Ziemi w okresach deficytu opadów atmosferycznych. W Europie Środkowej pożary występują głównie wiosną (przeważnie jest to wypalanie trawy) oraz pod koniec lata (pożary lasów, torfowisk, wypalanie pożniwne) (Markowicz i in. 2016). Emitowane w tym czasie zanieczyszczenia powietrza w postaci gazów i aerozoli transportowane są w dolnej atmosferze. We wrześniu 2020 roku zarejestrowano nad Polską transport zanieczyszczeń emitowanych podczas pożarów w Ameryce Północnej. Obserwowano cząstki w środkowych i górnych warstwach troposfery, które były przenoszone przez prądy strumieniowe. W pracy przedstawiono wyniki obserwacji własności optycznych transportowanych cząstek w połączeniu z rezultatami symulacji numerycznych transportu zanieczyszczeń. Oszacowano również jaki wpływ na natężenie promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi ma obecność tego typu cząstek w ziemskiej atmosferze.


Cofnij