IGFPraca licencjacka

Wykorzystanie multispektralnych pomiarów promieniowania słonecznego w badaniach własności optycznych atmosfery

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Malinkiewicz

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2008

W pracy zostały omówione podstawowe procesy związane z propagacją promieniowania słonecznego w atmosferze. Omówiono prawo Lamberta-Beera opisujące osłabienie promieniowania bezpośredniego po przejściu przez atmosferę na przestrzeni całej szerokości widma promieniowania krótkofalowego. Przedstawiono metody pomiarowe grubości optycznej atmosfery w oparciu o obserwacje bezpośredniego promieniowania słonecznego. W części eksperymentalnej dyskutowane są wyniki pomiarowe uzyskane przy użyciu multispektralnego fotometru słonecznego. Pozwoliły one na wyznaczenie spektralnej grubości optycznej aerozoli atmosferycznych, a następnie na oszacowanie rozkładu wielkości cząstek.


Cofnij